About Me

header ads

Chương trình hóa học lớp 8

Chương trình hóa học lớp 8 gồm có tất cả 6 chương với nội dung mỗi chương tìm hiểu cơ bản nhất về hóa học như tìm hiểu chất là gì, nguyên tử là gì, phân tử là gì . . . Tìm hiểu về phản ứng hóa học của các chất cơ bản, tìm hiểu về tính toán cơ bản nhất trong hóa học lớp 8.
Tổng hợp kiến thức hóa 8 với cấu trúc như bên dưới đây các em có thể chọn từng bài để học tập và theo dõi chương trình hóa học lớp 8. Với nội dung bài học đơn giản, không có kiến thức nâng cao hay nặng nề gì sẽ giúp các em xem và ôn tập lại những gì đã được thầy cô giảng dạy ở trên lớp hơn nữa từ đó khắc ghi sâu nhớ lâu hơn.

Bài mở đầu
CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
Bài 2. Chất - Hóa học 8
Bài 3. Bài thực hành 1 | Hóa học lớp 8
Bài 4. Nguyên tử - Hóa học 8
Bài 5. Nguyên tố hóa học - Hóa học 8
Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
Bài 7. Bài thực hành 2
Bài 8. Bài luyện tập 1 - Hóa học 8
Bài 9. Công thức hóa học
Bài 10. Hóa trị - Hóa học 8
Bài 11. Bài luyện tập 2
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 8
CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Bài 12. Sự biến đổi chất
Bài 13. Phản ứng hóa học
Bài 14. Bài thực hành 3
Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng - Hóa học 8
Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học 8
Bài 17. Bài luyện tập 3
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 8
CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Bài 18. Mol - Hóa học 8
Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
Bài 20. Tỉ khối của chất khí
Bài 21. Tính theo công thức hóa học
Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
Bài 23. Bài luyện tập 4
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hóa học 8
CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ
Bài 24. Tính chất của oxi
Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
Bài 26. Oxit
Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
Bài 28. Không khí - Sự cháy
Bài 29. Bài luyện tập 5 - Hóa học 8
Bài 30. Bài thực hành 4
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 8
CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC
Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro
Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
Bài 34. Bài luyện tập 6 - Hóa học 8
Bài 35. Bài thực hành 5
Bài 36. Nước
Bài 37. Axit - Bazơ - Muối - Hóa học 8
Bài 38. Bài luyện tập 7
Bài 39. Bài thực hành 6
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 8
CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH
Bài 40. Dung dịch
Bài 41. Độ tan của một chất trong nước - Hóa học 8
Bài 42. Nồng độ dung dịch
Bài 43. Pha chế dung dịch
Bài 44. Bài luyện tập 8 - Hóa học 8
Bài 45. Bài thực hành 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Hóa học 8

Đăng nhận xét

0 Nhận xét